Tilknyttet tolkeleverandører

Region Syddanmark (4)

Region Midtjylland (12)

Anne Frandsen Camilla Røber CFD Christine Dissing Kasper Andreasen Marie Lyngsø Mette Bjerring Mette Veng Stine Wasehuus TeamTegn Tegnsprogstolk Jonas Hviid Toimo Aps

Region Nordjylland (6)