Tilknyttet tolkeleverandører

Region Syddanmark (10)

Elisabeth Busk HandMate Margit Brandt Jonassen Min tegnsprogstolk v/ Susanne Ørum Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk.Luisa.nu Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson

Region Midtjylland (19)

Anne Frandsen Camilla Røber Christine Dissing Din Tegnsprogstolk v/Karina Lindeberg Iversen Elisabeth Busk HandMate Kasper Andreasen Margit Brandt Jonassen Marie Lyngsø Mette Bjerring Mette Veng Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Stine Wasehuus Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Jonas Hviid Tegnsprogstolk Maren Holst-Jørgensen Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson

Region Nordjylland (10)

Anne Frandsen Elisabeth Busk HandMate Helle Kristensen Margit Brandt Jonassen Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Stine Wasehuus Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Maren Holst-Jørgensen