Tilknyttet tolkeleverandører

Region Hovedstaden (16)

Aino K. Andresen Allan Kristiansen Elke Moheim Flow SignBoard Signfeldt v/ Nikolaj Weischelfeldt Småtegn T-Smile Tegnsprogs- og skrivetolk v/Kickie Tegnsprogstolk Carina N. Amboko Tegnsprogstolk Louise Risgaard Tegnsprogstolk PP Tegnsprogstolken.dk TETO.nu TinaCTolk TolkeSmil v/Anni Bang

Region Sjælland (12)

Allan Kristiansen Elke Moheim Flow SignBoard Signfeldt v/ Nikolaj Weischelfeldt Småtegn T-Smile Tegnsprogstolk Carina N. Amboko Tegnsprogstolk Louise Risgaard Tegnsprogstolk PP Tegnsprogstolken.dk TinaCTolk

Region Syddanmark (13)

Elisabeth Busk HandMate Margit Brandt Jonassen Min tegnsprogstolk v/ Susanne Ørum Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Katrine Dyrman Tegnsprogstolk Louise Risgaard Tegnsprogstolk.Luisa.nu Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson Tolkeværket

Region Midtjylland (21)

Anne Frandsen Camilla Røber Christine Dissing Din Tegnsprogstolk v/Karina Lindeberg Iversen Elisabeth Busk HandMate Margit Brandt Jonassen Marie Lyngsø Mette Bjerring Mette Veng Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Stine Wasehuus Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Jonas Hviid Tegnsprogstolk Katrine Dyrman Tegnsprogstolk Louise Risgaard Tegnsprogstolk Maren Holst-Jørgensen Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson Tolkeværket

Region Nordjylland (14)

Anne Frandsen Elisabeth Busk HandMate Helle Kristensen Margit Brandt Jonassen Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Stine Wasehuus Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Katrine Dyrman Tegnsprogstolk Louise Risgaard Tegnsprogstolk Maren Holst-Jørgensen Tegnsprogstolken.dk Tolkeværket