Tilknyttet tolkeleverandører

Region Syddanmark (10)

Elisabeth Busk HandMate Margit Brandt Jonassen Min tegnsprogstolk v/ Susanne Ørum Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk.Luisa.nu Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson

Region Midtjylland (17)

Anne Frandsen Camilla Røber Christine Dissing Elisabeth Busk HandMate Kasper Andreasen Margit Brandt Jonassen Marie Lyngsø Mette Bjerring Mette Veng Pernille Hostrup Tegnsprogstolk Stine Wasehuus Tegn på Liv v/ Lykke Sørensen Tegnsprogs-og skrivetolk Molle Schelander Tegnsprogstolk Jonas Hviid Tegnsprogstolken.dk Tolk Pia Salomonsson

Region Nordjylland (9)