Persondatapolitik hos Handmeet

Dataansvarlige

Handmeet behandler din personoplysninger for at kunne give dig en overblik, samt sørge for at viderebringe dine opgaver til de relevante parter. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. T-Troels er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

T-Troels v/ Troels Madsen
Lygtemagerstien 6, 3.tv
2300 København S
CVR-nr.: 34117144
E-mail: troels@t-troels.dk
Website: http://www.t-troels.dk

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere services til Handmeet's kunder og brugere, herunder eksempelvis for at kunne formidle tolkeopgaver med tolkefirmaer, levere en overblik over de oprettede tolkeopgaver, yde services og support, fakturere mv. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser som en platform der sørger for at formidling af tolkeopgaver mellem tolkebruger til tolkefirmaer.

Handmeet indsamler kun personoplysninger om vores brugere. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende selve tolkeopgaverne i form af:

  • navn,
  • mobilnummer,
  • e-mail,
  • region,
  • adresse på tolkeopgave,
  • tidspunktet for tolkeopgave,
  • beskrivelse af tolkeopgave,
  • hvilken tolkeleverandører der er forespurgt ifm. tolkeopgave.

Når du opretter en tolkeopgave hos os, sender vi både opgaven og dine kontaktinformationer videre til de tolkeleverandører du har valgt i bestillingssiden. Der er fordi tolkeleverandørerne så kan kontakte dig efterfølgende for mere uddybende oplysninger om tolkeopgaven såsom betaling, forberedelsesmaterialer, og til at sende brugerbrev til dig.

Informationssikkerhed

I Handmeet har sikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter vores data, systemer og services. Vi sørger for at sikre vores systemer og services samt brugernes data.

Databehandleraftale

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed. Hvad tolkeleverandørerne angår, så behandler de ikke personoplysningerne, men sørger for at levere tegnsprogstolkeydelse til brugerne på baggrund af de data vi levere til dem. Derfor er det ikke aktuelt med databehandleraftale med tolkeleverandørerne.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt. Vi sletter alle dine opgaver når de er blevet 2 år gammel, bortset fra data til statistik brug, der har alt oplysning om selve opgaven fjernet.

Udlevering af oplysninger

Handmeet udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Skriv til troels@t-troels.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for, at du kan bruge tjenesterne hos Handmeet, da oplysningerne er nødvendige for at kunne udveksle tolkeopgaver med de rette tolkeleverandører.

Cookies

Besøg på Handmeet's hjemmeside

På handmeet.dk bruger vi cookies til statistik formål. Det giver os blandt andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside. På den måde kan vi få en større viden om hjemmesiden, og dermed gøre den så brugervenlig som muligt.

Når du besøger handmeet.dk, ser du et bundbanner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på ”OK”, sættes der sessions-cookies og cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er anonyme for os og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Brug af Handmeet's bestillingssystemer

Hvis du logger ind på handmeet.dk, bliver der placeret en cookie på din computer, som udelukkende benyttes som adgangsnøgle til bestillingsdelen. Cookien, der er navngivet "handmeet_session", er kun relevant, så længe du er aktiv i vores bestillingsdelen. Cookien findes i browseren, indtil denne lukkes.

Klager

Klager over Handmeet's behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. marts 2019, version 1.0